GÜNEŞ ENERJİ DANIŞMANLIK

FOTOVOLTAİK DANIŞMANLIK

Ülkemiz’in güneş enerji potansiyelini elektrik enerjisi olarak sektörümüze kazandırmak için çalışmalar devam etmektedir.Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli bakımından dünyanın birçok ülkesine göre daha avantajlı konumdadır. Yapılan ölçümler, güneşlenme süresi ve ışınım şiddeti açısından, ülkemizin yüksek bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir.İnanıyoruz ki, bu yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumumuz ve özel sektörümüz tarafından ortaklaşa olarak atılacak adımlar sayesinde güneş enerjisinde yeni bir atılım dönemi başlayacaktır. Güneş santral başvuru hazırlıkları her şirket tarafından çok ciddi bir şekilde devam etmektedir.Hazırlık sürecinde önemli olan kriterler arazinin tespiti ve kiralanma ya da satın alma durumu,hukuksal anlaşmaların yapılması,sistemin enterkonekte hatlara bağlantı durumu,uluslararası güneş radyasyon verilerinin arazi koordinatlarına göre değerlerinin tespiti,ön fizibilite ve başvuru dosyasının hazırlanmasıdır. Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi için Saha ve Potansiyel Belirleme Çalışmalarımız; Güneş Enerjisi ile Elektrik Enerjisi Üretiminde, yapılan yer seçimine göre, Tesis Türleri,Güneş santral Saha Özellikleri,Güneş Enerjisi saha ölçümü ve fizibilite kriterleri tek tek uygulanmaktadır.En önemlisi verimli saha araştırması yani yer seçimidir.Daha sonra Ön değerlendirmeler yapılmaktadır.Teknik Değerlendirme ile Yüksek çözünürlüklü coğrafi veri – Kapsamlı kaynak değerlendirmesi – Uzun dönemli değişkenlik analizi -Teknoloji seçimi – Saha analizi ve enerji ölçümü kriterleri sonucu verimlilik analizi ortaya çıkarılır. Güneş Enerjisi saha Ölçümü santral yer seçimi için en büyük kriterlerden biridir.Solar Ekipmanlar ile arazide güneş ölçümlerini en az 1 veya 2 yıl zaman periyodu içinde yapılmalı ve izlenmelidir.Saha ölçüm verileri aşağıda sıralanmıştır.

  1. Güneş İrradyasyon Değerleri : Toplam(Direkt ve Difüz Toplamı), Direkt (Açık Hava), Difüz (Kapalı Hava) Sıcaklık Değerleri: Santigradı cinsinden hava sıcaklıkları Nem Değerleri : Nem ve Su buharı Ölçümleri Albedo Değerleri : Çevreden yansıtılan Güneş Enerjisi Miktarı
  2. Solar Ölçüm ekipmanları ve ölçülen değerler; DİREKT RADYASYON DEĞERİ DİFÜZ RADYASYON (GÖLGEDE) SICAKLIK,NEM,BASINÇ,HIZ VE YÖN,
  3. Solar Ölçüm Ekipmanları: DATA LOGGER( GSM MODÜLLÜ),PT-100 ÇEVRE SICAKLIĞI ÖLÇER,PYRONOMETRE (2 ADET),GÜNEŞ PİLİ,ŞARJ KONTROLLER,AKÜ,ARAZİ ŞARTLARINA UYGUN PANO,BASINÇ SENSÖRÜ,HIZ ANEMOMETRESİ,YÖN ANEMOMETRESİ,NEM SENSÖRÜ Teknik Değerlendirmelerin sonuçlanabilmesi için;
  4. ARAZİ ÖLÇÜMLERİ Tesis Kurulum Planı : Hassas Harita Ölçümü ve 2D-3D Tesis Yerleşim Planı Tesis Elektrik Şebeke Planı : Tesis içi Elektrik Network Şeması
  5. FİZİBİLİTE RAPORLARI Gerçek Saha Güneş Ölçümleri,Saha Arazi Ölçümleri Tesis Kurulumu Finans Raporları : Tesis Kurulumda gereki tüm giderlerin hesaplanması Tesis Uzun Dönem Tahmini İşletme Planı: Tesis alanı içerisindeki gerçek zamanlı güneş ölçümleri ve kurulacak tesis özellikleri baz alınarak, ileriki uzun dönemlerde tesisin elektrik üretim kapasitesinin tahmin edilmesi yapılmalıdır.
  6. SOLAR SANTRAL PROJELERİNİN HAZIRLIĞI VE BAŞVURULARI İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLER ; • Bir Adet Lisans dosyası hazırlanması • Ön Lisans dosyası takibi ve sonuçlandırılması • Saha Ölçümleri ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması • Lisans Alma Çalışmaları • Lisans alındıktan sonra yapılacak işler • Kamu Yararı Kararı Alınması • Kamulaştırma işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması • ÇED raporunun gereksiz olduğuna dair (rapor) yazı alınması • Sistem Bağlantı Anlaşmasının yapılması • Sistem Kullanım Anlaşmasının yapılması • Projelerin hazırlanması (*) • ETKB’den onay alınması ve geçici kabul yaptırılması • Finansman Gideri (**)Temin Edilen Kredinin %3 • Santral inşaatı için mühendislik ve kontrollük hizmeti • Planlama,Mali Planlama • Proje Geliştirme • Lisans başvurusu ve İzleme Proje Yönetimi,Proje İzleme,Tedarik ve kurulum denetimi
  7. İşletme (Güç Tahminleme) Saatler öncesi güç tahminleme Gün öncesi saatlik güç tahminleme Ay öncesi günlük tahminleme Yıl öncesi Aylık tahminleme Süreç ve Mevzuat Danışmanlığı(Kanun, Yönetmelik, Tebliğ, Duyuru)
Yuncey Solar Enerji © 2009 Her Hakkı Saklıdır.